Symposium 10 jaar NRGD

Op donderdag 4 november vierde het NRGD haar tienjarig bestaan met een feestelijk symposium in Tivoli Vredenburg. Gezamenlijk keken we terug op inmiddels elf jaar verbinding tussen recht en wetenschap, door COVID-19 een jaartje later dan gepland.

Bezoekers werden via de roltrap naar de 6e etage geleid, waar ze werden ontvangen door de sfeervolle muziek van Kees Adolfsen (trombone), Fred van Straten (keyboard) en Dave Breidenbach (basgitaar). Het prachtige uitzicht over de stad Utrecht bood een mooi decor voor de eerste gesprekken bij een broodje en de koffie.

De aftrap van het programma werd verzorgd door Eric Bakker, voorzitter van het College gerechtelijke deskundigen. Hij nam de gasten mee terug naar de ontstaansgeschiedenis van het NRGD en de ontwikkelingen die de afgelopen elf jaar zijn doorgemaakt.

Vervolgens gaf dagvoorzitter Astrid Joosten het woord aan directeur Michel Smithuis, die in zijn speech over kwaliteit het belang van kritiek aanhaalde. Het NRGD is een kritische organisatie, zowel extern als intern. Hij benadrukte: 'Openstaan voor kritiek geldt ook voor het NRGD. Dat doen we met 12 bevlogen bureaumedewerkers, het College en meer dan 150 deskundigen, juristen en anderen die elkaar en ons scherp houden. Het NRGD blijft staan voor zijn waarden: zorgvuldig, transparant, samenwerkend en bovenal: onafhankelijk.'

Hierna ging het inhoudelijk programma van start. Martijn Egberts, cybercrime officier van justitie, gaf onder andere een heldere uitleg over het gebruik van Hansken binnen de gecompliceerde onderzoeken waar het OM voor komt te staan. Hij gaf inzicht in de bewijswaarde van digitaal onderzoek en de verschillende discussies die hieruit kunnen ontstaan. Verder weidde hij uit over het snelgroeiende veld en de rol van de overheid binnen DFO.

Vervolgens nam directeur Zorg en Behandeling van PI Haaglanden en forensisch psychiater Sabine Roza het woord. Ze vertelde over het variƫrende werk bij het NIFP en gaf een inkijk met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Hieruit komt naar voren dat het vooral belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven, alle delen van de keten. Zodat er sprake kan zijn van grondige duiding en nuancering van eventuele beeldvorming.

Na de pauze deelde 'criminoloog en jurist' Dolf Jansen zijn visie op het NRGD. We kennen Dolf Jansen als cabaretier, en met de snelheid die we van hem gewend zijn weet hij de ketenpartners met een knipoog te beschrijven. Hij had ook nog een goede tip voor het publiek: 'Het is tijd voor een keurmerk voor een keurmerk.' Dit nemen we uiteraard ter kennisgeving aan.

De laatste spreker was Peter van Koppen, rechtspsycholoog en ex-Collegelid van het NRGD. Hij stipte aan dat het Nederlandse strafproces onder de beslissingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens steeds meer accusatoire trekken krijgt. Hierin is het beginsel van equality of arms belangrijker dan in het inquisitoire systeem. Ter illustratie beschreef hij de verschillende hobbels die de verdediging in dit proces tegenkomt. Hij pleit voor een meer activistische rol van het NRGD binnen het strafproces. Waarbij niet alleen wordt gezorgd voor goede deskundigen, maar er ook voor wordt gezorgd dat beide kanten in het strafproces zich op gelijke wijze met deskundigen kunnen wapenen.

Na deze informatieve en inspirerende presentaties was het tijd voor verbinding, in de vorm van een borrel. Na ruim anderhalf uur waren alle bitterballen op en stond de 6e etage van Tivoli nog vol met groepjes deskundigen, juristen, medewerkers van instituten, hoogleraren en ambtenaren. De sfeer was goed en het was duidelijk dat iedereen het had gemist elkaar in persoon toe te kunnen spreken. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname en kijken terug op een geslaagde dag.