Uitspraak over verwijzing naar bronnen in rapporten

Op 17 juli 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven een uitspraak gedaan over het verwijzen naar digitale bronnen en de klacht gegrond verklaard.

Vragen die onder meer aan de orde komen zijn: in welke mate mag een rapporteur enkel verwijzen naar het digitale tbs-dossier? En is overleggen met de hoofdbehandelaar verplicht?