Vacature: lid College gerechtelijk deskundigen (Forensisch Psychiater)

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is bij wet ingesteld om de kwaliteit van de inbreng van gerechtelijk deskundigen in Nederland en daarbuiten te borgen en versterken. Het College telt op dit moment zeven leden. Eind dit jaar neemt een van onze leden afscheid. Vanwege het belang van de forensische psychiatrie en psychologie hecht het College aan vertegenwoordiging uit dit veld.

Als lid van het onafhankelijk College van het NRGD bent u met uw collega’s verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering ervan. Het College stelt de kwaliteitseisen per deskundigheidsgebied vast en beslist over de toelating van gerechtelijk deskundigen tot het register. Ook adviseert het College organisaties en de minister in toenemende mate over de toepassing van beleid en regelgeving op het gebied van forensische deskundigheid in de rechtsgang. Dat vraagt van de leden oog voor het politiek-maatschappelijk en het forensisch-wetenschappelijk speelveld.

Het College vergadert maandelijks te Utrecht. De benoeming als Collegelid geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om eenmaal voor dezelfde periode te worden herbenoemd.

Functievereisten

Wij zijn op zoek naar een forensisch psychiater met ruime ervaring als gerechtelijk deskundige in het strafrecht en bij voorkeur ook in het bestuursrecht en/of civiel recht. U bent bij voorkeur gepromoveerd. U beschikt verder over ruime kennis met betrekking tot de rol van de gerechtelijk deskundige en de bredere ontwikkeling dienaangaande in het strafrecht. Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling.

Vacatie: u ontvangt een vergoeding conform de NRGD-vergoedingenregeling.
Informatie: de heer mr. M.M.A. Smithuis, arts np. (secretaris College) of de Voorzitter van het College, de heer mr. drs. F.A.M. Bakker.
Telefoonnummer: 06-48132184.
Reactie: u kunt uw belangstelling, met curriculum vitae, tot 31 oktober 2020 richten aan c.m.p.van.bekkum@nrgd.nl.