Vacature lid College gerechtelijk deskundigen

Het NRGD is op zoek naar een forensisch wetenschapper voor het College gerechtelijk deskundigen.

Het College telt zeven leden. Als lid van het onafhankelijk College van het NRGD, een zelfstandig bestuursorgaan, geeft u met uw collega’s vorm en inhoud aan het deskundigenregister. Het College stelt de specifieke kwaliteitseisen per deskundigheidsgebied vast en beslist over de toelating van gerechtelijk deskundigen tot het register. Ook adviseert het College over de toepassing van beleid en regelgeving op het gebied van forensische deskundigheid in de rechtsgang. Dat vraagt van de leden oog voor het politiek-maatschappelijk en het forensisch-wetenschappelijk speelveld.

Het College vergadert maandelijks te Utrecht. De duur van de benoeming als Collegelid is vier jaar met de mogelijkheid om voor dezelfde periode te worden herbenoemd. Vacatie: u ontvangt een vergoeding conform de NRGD vergoedingenregeling.

Functievereisten

U bent bij voorkeur gepromoveerd op een forensisch onderwerp. U beschikt over ruime forensische kennis met betrekking tot de rol van de gerechtelijk deskundige als zodanig en de bredere ontwikkeling dienaangaande in het strafrecht. Bij voorkeur beschikt u over bestuurlijke ervaring.

Profielschets voorzitter en leden van College gerechtelijk deskundigen (Pdf)

Vragen

Neem voor meer informatie contact op met de heer mr. M.M.A. Smithuis, arts (secretaris College) of met de Voorzitter van het College, de heer mr. drs. F.A.M. Bakker via het algemene telefoonnummer van het NRGD: 030-2567040.

Reageren

U kunt uw belangstelling, met curriculum vitae, tot 16 oktober richten aan mevrouw C. van Haaren via het e-mailadres: c.m.p.van.haaren-vanbekkum@nrgd.nl.