Vernieuwd beoordelingskader DFO

Het College heeft een nieuwe versie van het beoordelingskader voor het deskundigheidsgebied Digitaal Forensisch Onderzoek (DFO) vastgesteld. Versie 2.0 van het Beoordelingskader DFO is geldig vanaf 1 december 2019.

Het Beoordelingskader bevat de registratie-eisen, de toetsingsprocedure en de omlijning en afbakening van de zes deelgebieden: computer forensics, software forensics, database forensics, multimedia forensics, device forensics en network forensics.

Een beoordelingskader is een dynamisch document; het groeit mee met de tijd en de ontwikkelingen in de praktijk. Zo bleek in de eerste jaren waarin het vakgebied opgenomen was in het NRGD, dat aanvragers en toetsers behoefte hadden aan aanscherping van de omschrijvingen van de deelgebieden.

Nu is in samenspraak met het veld het beoordelingskader uitgebreid met voorbeelden van onderzoeksvragen uit de praktijk. Deze verduidelijken verder het onderscheid tussen de verschillende gebieden.

Daarnaast is de categorie ‘registratie-eisen’ opgesplitst in de categorieën ‘zelfstandige aanvrager’ en ‘aanvrager zonder eigen werk’, zoals bij de andere deskundigheidsgebieden al het geval is. De aanvrager zonder eigen werk kan voortaan volstaan met aanleveren van 3 rapporten die in de afgelopen 2 jaar zijn opgesteld. Voorheen was dat 5 rapporten in de afgelopen 5 jaar. Daarmee is de drempel om zich te registeren verlaagd voor deskundigen die net van de forensische rapporteursopleiding af komen.

Het College dankt alle toetsers en organisaties die hebben bijgedragen aan en gereageerd op de voorgenomen wijzigingen in het beoordelingskader DFO.