Versnelde route nieuwe aanvraag na verlopen NRGD-registratie

Het College heeft in de collegevergadering van 6 december jl. besloten dat het Beleidskader aanvraag na afwijzing ook van toepassing is op aanvragen om registratie die worden gedaan nadat de registratie van rechtswege is verlopen.

Dit is goed nieuws voor rapporteurs van wie de NRGD-registratie verlopen is en die een nieuwe aanvraag om registratie willen doen.

Als dit voor u geldt, kunt u gebruik maken van de versnelde route voor het doen van een nieuwe aanvraag op basis van de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in dit Beleidskader, waaronder een zaaklijst met drie rapporten in plaats van tien rapporten.

De nieuwe aanvraag dient binnen twee jaar na het verlopen van de registratie door ons ontvangen te zijn.