Visie op forensisch onderzoek

Minister Grapperhaus stuurde onlangs zijn visie op forensisch onderzoek naar de Tweede Kamer. De visie is tot stand gekomen in goed overleg met het OM, de Politie, het NFI, het NRGD, het LUMC en Eurofins/TMFI.

Het belang van forensisch onderzoek voor opsporingsonderzoeken en de bewijsvoering in strafzaken neemt toe. Door ontwikkelingen in de technologie en in de forensische wetenschap leveren steeds meer sporen steeds beter bewijs op.

De minister: ‘Deze visie geeft de richting aan waarin het forensisch werkveld zich kan ontwikkelen maar vraagt nog een verdere uitwerking en implementatie. In deze volgende fase zal de impact van de veranderingen op de betrokken organisaties duidelijker worden. Dit is een omvangrijke operatie die een aantal jaren zal duren, die commitment en een aanzienlijke inzet vraagt van alle ketenpartners en die een andere wijze van sturing binnen de keten met zich meebrengt.’

Daarnaast geeft de minister in zijn brief van 9 oktober 2018 (resultaten onderzoekscommissie MIT) aan dat forensische opsporing en onderzoek essentiële onderdelen zijn van het strafproces, waarbij de basis wordt gelegd voor de verdere vervolging en bewijsvoering. Forensisch onderzoek moet boven elke twijfel verheven zijn.

Het NRGD is van mening dat er geen concessies gedaan mogen worden aan kwaliteit van forensisch onderzoek. Ketensamenwerking en een ketenkwaliteitssysteem zijn daarom essentieel. Deze visie is een startpunt om daar samen met de ketenpartners aan te werken. Het NRGD onderschrijft dit volledig en zal ook in de toekomst betrokken blijven bij de uitwerking.

De visie zal naar verwachting worden besproken tijdens het Algemeen Overleg 'Forensisch onderzoek' op donderdag 15 november 2018, van 14:30 tot 17:30 uur, in de Tweede Kamer.

Zie ook: