Zelf aanmelden nieuwsbrief NRGD niet meer nodig

Om ervoor te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is en blijft, heeft het NRGD besloten de nieuwsbrief te sturen naar alle deskundigen die in het register zijn opgenomen of van wie een aanvraag wordt behandeld.

Niet op de hoogte

Het forensische veld is zeer dynamisch en ook de normen waaraan het NRGD de gerechtelijk deskundigen toetst, veranderen met enige regelmaat. Tot nu toe werd het aan geregistreerde deskundigen zelf overgelaten om zich te abonneren op de NRGD Nieuwsbrief. Dat gebeurde niet altijd en het NRGD constateerde dat deskundigen bij het indienen van een aanvraag tot herregistratie niet altijd even goed op de hoogte waren van de laatste (beleids)ontwikkelingen.

Doel van de nieuwsbrief

Het NRGD verstuurt met enige regelmaat een nieuwsbrief. Het belangrijkste doel is het forensische veld te informeren over de laatste stand van zaken van de deskundigheidsgebieden, waaronder de updates van de beoordelingskaders en beleidskaders. De nieuwsbrief van het NRGD wordt expliciet niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

Deskundigen die toch liever geen NRGD Nieuwsbrief ontvangen, kunnen zich via deze link uitschrijven. Of stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl.

De nieuwsbrieven worden na verzending op de website van het NRGD gepubliceerd.