Jurisprudentie

Tegen de besluiten van het College om een rapporteur niet te registreren staat bezwaar en beroep open.

Beroepszaken

Op deze pagina vindt u de uitspraken van de bestuursrechter in de beroepszaken. In alle gevallen is het beroep ongegrond verklaard.