Meerjarenvisie

De middellange termijn visie heeft in de eerste plaats betrekking op de specifieke wettelijke taken van de taakorganisatie NRGD: het registreren van bekwame gerechtelijke deskundigen in strafzaken en op met deze registratietaak direct samenhangende werkzaamheden.

De wettelijke taak van het NRGD is echter nadrukkelijk geplaatst in de context van de kwaliteitsverbetering van de rechtspleging en de bijdrage die een verbetering van de deskundigenrapportage, de deskundigenverklaring en het samenspel met de gebruikers van deze rapportages daaraan kunnen leveren. Daarom wordt ook op deze bredere context ingegaan. Anders gezegd: de meerjarenvisie ziet niet alleen op specifieke output van het NRGD, maar zij geeft ook een gewenste outcome.