Pers

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Deskundigen spelen steeds vaker een cruciale rol in de rechtspraak. Zij dienen daarom aantoonbaar te voldoen aan objectieve kwaliteitseisen. Het onafhankelijke en bij wet ingestelde Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) waarborgt de kwaliteit van gerechtelijk deskundigen en hun rapportages.

2017

Het NRGD zet in 2017 extra in op drie thema’s: cybercrime (Digitaal Forensisch Onderzoek), waarborgen kwaliteit ad hoc deskundigen en gedragskundig forensisch onderzoek. Daarnaast werkt het NRGD komend jaar verder aan de registratie van nieuwe deskundigen en (verdere) normering van deskundigheidsgebieden. Zie voor meer informatie en context de jaarplan 2017 samenvatting en de meerjarenvisie 2015-2020.

2016

In het kort

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het NRGD heeft een wettelijke basis, is onafhankelijk en transparant.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met M. Smithuis (directeur Bureau NRGD) via tel. 06-48132184.