Disclaimer

Algemeen

De grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van de informatie op deze website en de opmaak van de te raadplegen documenten. Hoewel het NRGD haar best doet om actuele, accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, kan het NRGD de volledigheid en juistheid daarvan niet garanderen. Het NRGD garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar is.

Geen aansprakelijkheid

Het NRGD treft geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website.

Links

Voor zover deze website links en verwijzingen bevat naar die van andere organisaties is het NRGD niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor enige schade die daaruit voortvloeit.