6 vragen en antwoorden over het beoordelingskader DNA

 • Er zijn veel taken die worden uitgevoerd door DNA-experts die allemaal specifieke competenties vereisen, bijvoorbeeld YSTR, celtypering, enz. DNA-experts voeren meestal niet al deze taken uit, maar slechts een paar ervan. Als we daarom vereisen dat experts bekwaam zijn in alle taken, kunnen er nog maar een paar experts worden geregistreerd. Aan de andere kant, als het NRGD de competenties behorend bij de juiste uitvoer van die taken niet zou vereisen, dan worden die experts niet beoordeeld op die competenties. Desalniettemin worden de betreffende taken wel uitgevoerd door een meerderheid van experts.

  Daarnaast wil het NRGD het aantal DNA-velden/specialisaties tot een minimum beperken, omdat deze voor de gebruikers van het register te ingewikkeld zouden worden. Tijdens de expert meeting van vorig jaar oktober, hebben de aanwezigen duidelijk gemaakt dat de velden niet hiërarchisch mogen zijn. Dat zou de indruk wekken dat Activity Level deskundigen kwalitatief ‘beter’ zouden zijn dan Source Level deskundigen. Dit is niet het geval. Deze deskundigen zijn kwalitatief gelijk aan elkaar maar voeren andere taken uit en beschikken daarbij over andere competenties. Daarom moest het NRGD een manier bedenken om zoveel mogelijk experts op zoveel mogelijk competenties te beoordelen en te registreren. Daarom is de optie ‘Extended’ gecreëerd.

  Allereerst is de Extended-optie geen ander niveau, het is niet hiërarchisch en in het openbaar register wordt geen onderscheid gemaakt tussen normale en ‘extended’ deskundigen. Het is een uitbreiding van DNA-bronniveau.

  Ten tweede is de regel: als de expert specifieke Extended taken uitvoert, dan moet de expert dit benoemen bij de aanvraag en zal de expert daarop beoordeeld worden.

  Een voorbeeld: DNA-expert Smith vraagt ​​registratie aan. Het kader vereist dat hij bekwaam is in alle taken vermeld onder DNA-bronniveau. Maar Smith rapporteert ook over YSTR's en maakt onderzoeksstrategieën voor biologisch sporenonderzoek. Smith voert echter geen celtypering uit en is niet competent in deze taak. Volgens de hierboven vermelde regel is Smith verplicht om ons te laten weten welke aanvullende taken hij uitvoert en hij zal zaaksrapporten moeten verstrekken met daarin deze aanvullende competenties. Hij hoeft geen rapport op te stellen met analyse van celtypering.

 • Dit zou het onnodig complex maken voor de gebruiker (bv. de rechter). Het is al lastig voor een niet DNA-deskundige om onderscheid te maken tussen sub-source, source en activity. Daarom vraagt de gebruiker meestal een instituut of deze een specifieke DNA-vraag kan beantwoorden. Het instituut wijst een competente DNA-expert aan, die op zijn beurt de taken uitvoert om de vraag te beantwoorden. Het creëren van meer deelgebieden vereist dat gebruikers veel meer kennis moeten hebben van DNA-analyse dan mogelijk en nodig is.

 • Nee, dat doen ze niet. Dit zijn goed gedefinieerde deelgebieden en experts moeten de registratie voor die gebieden apart aanvragen. In het Beoordelingskader, onder deel VI (assessment procedure), is uitgelegd hoe een deskundige voor meerdere deelgebieden tegelijkertijd een aanvraag kan doen.

 • Zolang er onvoldoende toetsers zijn die de competenties van dergelijke taken kunnen beoordelen, zullen deze niet worden behandeld. Zodra die toetsers wel beschikbaar zijn, kunnen deze taken onder de Extended versie worden geschaard.

 • Elke door de NRGD geregistreerde deskundige dient de gedragscode na te leven. Met andere woorden; wees eerlijk en integer over de claims in de NRGD-aanvraag, net zoals de expert dat doet in de rechtbank. Zo bent u verplicht om in het rapport te vermelden binnen welk deskundigheidsgebied u geregistreerd bent bij het NRGD. Mocht de deskundige zich niet aan de Gedragscode houden, kan het NRGD de deskundige daarop aanspreken en een onderzoek instellen. Daarnaast is het aan de rechter om de deskundige te bevragen over zijn of haar getoetste competenties.

 • Meer experts kunnen zich inschrijven bij de NRGD. Hierdoor ontstaat een robuuster register en worden de competenties van meer experts erkend.