4. Behandeling aanvraag – administratieve check

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Wanneer wij uw aanvraag ontvangen hebben, controleren wij in eerste instantie of uw aanvraag compleet is.

Op onze website vindt u per deskundigheidsgebied een checklist aan de hand waarvan u kunt nagaan welke stukken u moet meesturen bij uw aanvraag tot herregistratie.

Wanneer er stukken ontbreken die wij nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag, krijgt u nog vier weken de tijd om die toe te sturen. Doet u dat niet of niet volledig en zijn er ook geen bijzondere omstandigheden waarom u niet de benodigde stukken kunt overleggen, dan zijn wij genoodzaakt uw aanvraag buiten behandeling te laten. Tegen een besluit tot buiten behandeling laten van uw aanvraag staat bezwaar en beroep open (zie hierna).

Ga naar stap 5: Behandeling aanvraag - inhoudelijke beoordeling