5. Behandeling aanvraag – inhoudelijke beoordeling

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Wanneer uw aanvraag compleet is, volgt een beoordeling van de stukken en uw zaaksrapporten door een toetsingsadviescommissie. De toetsingsadviescommissie brengt vervolgens advies uit aan het College over uw aanvraag tot herregistratie, waarna het College op uw aanvraag beslist.

Als u tijdig een aanvraag tot herregistratie heeft gedaan, blijft u zo lang de herregistratieprocedure loopt in het register ingeschreven staan. U kunt dus gewoon door blijven rapporteren, ook al heeft het College nog niet op uw aanvraag tot herregistratie beslist.

Zolang uw aanvraag inhoudelijk in behandeling is, hoort u even niets van ons. U ontvangt pas weer bericht wanneer het College op uw aanvraag tot herregistratie heeft beslist. Dat is na ongeveer drie of vier maanden. Soms krijgt u eerder bericht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een aanvullend rapport in te sturen of dat u een uitnodiging van de toetsingsadviescommissie krijgt voor een mondelinge toetsing, bijvoorbeeld omdat de door u ingeleverde stukken een toelichting behoeven.

Ga naar stap 6: Beslissing op uw aanvraag tot herregistratie