6. Beslissing op uw aanvraag tot herregistratie

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Wanneer het College het advies van de toetsingsadviescommissie over uw aanvraag tot herregistratie heeft ontvangen, neemt het College vervolgens een beslissing op uw aanvraag tot herregistratie.

Wanneer het College besluit u te herregistreren, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Ook wanneer het College besluit uw aanvraag tot herregistratie af te wijzen en uw inschrijving in het register door te halen, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In het laatste geval heeft u zes weken om bezwaar te maken tegen het besluit van het College.

Ga naar stap 7: Bezwaar en beroep