3. Geen uitstel mogelijk

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Uitstel van uw aanvraag tot herregistratie is niet mogelijk. Uw registratie loopt namelijk van rechtswege af. U moet dus zorgen dat u tijdig een aanvraag tot herregistratie doet.

Uw aanvraag moet uiterlijk de dag voordat uw registratie van rechtswege verloopt (zie voor de datum uw bewijs van inschrijving) door ons ontvangen zijn. Voorbeeld: uw registratie loopt tot 1 juni. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 31 mei door het NRGD ontvangen zijn.

Ga naar stap 4: Behandeling aanvraag - administratieve check