2. Herinnering

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Als u niet reageert op ons e-mailbericht, dan krijgt u ongeveer 8 weken voor het verlopen van uw registratie een herinnering. In dit bericht staat dat uw inschrijving in het register wordt doorgehaald als u geen actie onderneemt.

Wanneer u dit bericht ontvangt, heeft u nog maar enkele weken de tijd om uw herregistratieaanvraag in te dienen. Uw aanvraag moet uiterlijk de dag voordat uw registratie van rechtswege verloopt door ons ontvangen zijn. Wanneer uw aanvraag tijdig door ons ontvangen is, blijft u in het register ingeschreven staan zo lang de herregistratieprocedure loopt. Als u niet tijdig een aanvraag tot herregistratie doet, verloopt uw registratie van rechtswege. Uw registratie wordt dan doorgehaald. Dit betekent ook dat u niet langer rechtstreeks als gerechtelijk deskundige door het OM kunt worden benoemd.

Ga naar stap 3: Geen uitstel mogelijk