9. Te laat: een nieuwe aanvraag

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Wanneer uw aanvraag tot herregistratie is afgewezen of wanneer uw registratie van rechtswege verlopen is en u niet tijdig een aanvraag tot herregistratie heeft gedaan, kunt u altijd een nieuwe aanvraag tot registratie doen. Zie hiervoor de aanvraagprocedure voor de initiële aanvraag, zoals die in het Beoordelingskader voor uw deskundigheidsgebied op onze website staat vermeld. Let wel, u wordt pas weer in het register ingeschreven wanneer het College positief op uw aanvraag heeft beslist.

Ga naar Stap 10: NRGD correspondeert digitaal