Een tiende deskundigheidsgebied, tweehonderd aanvragen en meer adviesaanvragen en professionele ontmoetingen: dat is de kern van het NRGD in 2017.

Certificering, advisering en kennisuitwisseling

Het NRGD stelde in 2017 het deskundigheidsgebied Rechtspsychologie open, startte de normering van het gebied Schotresten en trof voorbereidingen voor de normering voor DNA op activiteitenniveau. Daarnaast voerde het NRGD in 2017 verkennende gesprekken over de registratie van medisch specialisten die als rapporteur optreden in de sector bestuursrecht. Veel aandacht werd besteed aan doorontwikkeling en stroomlijning van de bestaande deskundigheidsnormen en procedures.

Het NRGD nam in 2017 deel aan werkgroepen waarin ketenpartners een gezamenlijke visie op forensisch onderzoek ontwikkelen. Er vonden professionele ontmoetingen plaats waar de verbinding tussen recht en wetenschap centraal staat. Het NRGD heeft aandacht gevraagd voor het belang van kwalitatief goed digitaal forensisch onderzoek naar cybercrime. Ook leverde het NRGD een forse bijdrage bij het opstellen van ISO-normen gericht op forensische expertise.