Het NRGD zoekt juridisch toetsers

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) houdt zich bezig met het van overheidswege certificeren van forensisch deskundigen. Het register bevat forensisch deskundigen uit verschillende deskundigheidsgebieden, zoals DNA-analyse en –interpretatie, DNA Activity, Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO), Forensische Pathologie en Digitaal Forensisch Onderzoek.

Ten behoeve van de toetsingen van aanvragen om registratie voor de (nieuwe) exacte/natuurwetenschappelijke deskundigheidsgebieden is het NRGD op zoek naar nieuwe juridisch toetsers. De afgelopen jaren zijn er meerdere deskundigheidsgebieden toegevoegd aan het register met een natuurwetenschappelijke achtergrond. Juist voor dit soort gebieden zoeken wij rechters en raadsheren die deskundigen aan de hand van onder andere zaaksrapporten willen toetsen op competenties en kwaliteit.


Aan een juridisch toetser stellen wij de volgende eisen:

  • Werkzaam als strafrechtjurist (ZM/OM/advocatuur).
  • Affiniteit met deskundigenrapportages en forensische (natuurwetenschappelijke) deskundigheidsgebieden.
  • Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden.
  • Bij voorkeur ervaring met het toetsen van competenties.
  • Voldoende (basis) kennis van de Engelse taal.

Voor het toetsen ontvangt u een passende vergoeding. Het toetsen van een aanvraag doet u in beginsel samen met twee andere (vakinhoudelijke) toetsers. Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteitswaarborging van forensisch deskundigen? Stuur uw CV of mail voor vragen naar Stephanie Pompies: s.pompies@nrgd.nl.

Archief nieuwsbrief NRGD