Nieuwsbrief NRGD

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Met de Nieuwsbrief NRGD informeert het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) u over de voortgang van de werkzaamheden. Zo kunt u in de Nieuwsbrief NRGD lezen welke nieuwe deskundigheidsgebieden in het register zijn opengesteld.

Ook wordt u langs deze weg direct geïnformeerd over het beleid van het College gerechtelijk deskundigen, en eventuele voor u relevante wijzigingen hierin. Per deskundigheidsgebied worden de belangrijkste ontwikkelingen met u gedeeld.

Juni | Nieuwsbrief NRGD Editie 95

In deze editie:

  • NRGD Jaarverslag 2018
  • Enquête: vermelding geslacht deskundigen NRGD
  • Bewijsstukken intervisie goed bewaren
  • Digitaal forensisch onderzoek centraal tijdens DFRWS 2019
  • Het werk van Gina Doekhie ‘lijkt wel wat op CSI’
  • Nationale Politie geaccrediteerd voor vingersporen
  • Expertmeeting rechtspsychologie
  • Herhaling: zelf aanmelden nieuwsbrief NRGD niet meer nodig voor geregistreerde deskundigen

Lees de volledige nieuwsbrief

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Nieuwsbrief NRGD? Ziet u graag bepaalde onderwerpen in de Nieuwsbrief terug? Stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl.