Nieuwsbrief NRGD

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Met de Nieuwsbrief NRGD informeert het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) u over de voortgang van de werkzaamheden. Zo kunt u in de Nieuwsbrief NRGD lezen welke nieuwe deskundigheidsgebieden in het register zijn opengesteld.

Ook wordt u langs deze weg direct geïnformeerd over het beleid van het College gerechtelijk deskundigen, en eventuele voor u relevante wijzigingen hierin. Per deskundigheidsgebied worden de belangrijkste ontwikkelingen met u gedeeld.

Oktober | Nieuwsbrief NRGD Editie 91

In deze editie:

  • Project Ad Hoc Deskundigheid van start
  • Zelf aanmelden nieuwsbrief NRGD niet meer nodig
  • Addendum Beoordelingskader Forensische Pathologie v.2.1
  • Expertmeeting lijkschouw en gerechtelijke sectie
  • Interview met forensisch deskundige DNA-onderzoek Ate Kloosterman
  • NRGD bij conferentie Association of Psychology and Law (EAPL 2018)
  • EAFS 2020: The Forensic Odyssey
  • Publicaties

Lees de volledige nieuwsbrief

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Nieuwsbrief NRGD? Ziet u graag bepaalde onderwerpen in de Nieuwsbrief terug? Stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl.