Prof. dr. (Jan) de Keijser

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Prof. dr. (Jan) de Keijser

Jan de Keijser is hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij is voorzitter van de afdeling Criminologie. Hij geeft onderwijs in de rechtspsychologie en penologie.

Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar beslissingsprocessen over bewijs en straf, de wisselwerking tussen forensisch deskundigen en juristen en publieke percepties van criminaliteit en rechtshandhaving. Dat onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen strafrecht en sociale wetenschappen en laat zich kenmerken door gebruik en combinatie van uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen.

Nevenfuncties

  • Hoogleraar Criminologie - Universiteit Leiden, Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Trainer - Nederlands Forensisch Instituut
  • Docent - Stichting Studiecentrum Rechtspleging
  • Member Editorial board - European Journal of Criminology