mr. J.A.W. (Job) knoester

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

mr. J.A.W. (Job) Knoester

mr. J.A.W. (Job) Knoester, studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden en begon op 1 januari 1996 als advocaat. Job Knoester was bijna twintig jaar actief bij een gerenommeerd Haags advocatenkantoor, waarvan veertien jaar als partner. Op 1 oktober 2015 richtte hij samen met mr. Yvonne van der Hut “Knoester & van der Hut Advocaten” op.

Advocaat Job Knoester is specialist strafrecht en lid van de vereniging voor Nederlandse strafrechtadvocaten (NVSA www.nvsa.nl). Hij behandelt in het bijzonder zeden- en geweldszaken . In verschillende geruchtmakende zaken trad hij op als raadsman. Daarnaast heeft Job Knoester een grote deskundigheid ontwikkeld in TBS- en Cold Case zaken. Strafrechtadvocaat Job Knoester geeft regelmatig lezingen en gastcolleges over het strafrecht, de TBS en het vak van de strafpleiter. Job Knoester is gastdocent voor Fontys Hogeschool voor Journalistiek (FHJ) te Tilburg. Daarnaast is Job Knoester een aantal jaar docent strafrecht geweest voor de Jonge Balie-cursussen en de Landelijke Beroepsopleiding voor de advocatuur. Ook heeft hij een onderwijsprogramma opgezet bij het vorige kantoor waar hij actief was. Job Knoester heeft een aantal jaar deelgenomen aan de Vakkamer Strafrecht van de examencommissie van de Orde van Advocaten. Daarnaast is advocaat Job Knoester als auteur verbonden aan het handboek "Sdu Commentaar Strafrecht” en schrijft hij commentaren voor het vakblad "Nieuwsbrief Strafrecht".

Nevenfuncties

  • Strafrecht- en tbs advocaat en partner - Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten
  • Voorzitter - Vereniging van TBS-Advocaten
  • Lid - Commissie extra uren Raad voor Rechtsbijstand
  • Lid - Reviewcommissie bij het Pieter Baan Centrum