De heer C.J. (Stoffel) Heijsman

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De heer C.J. (Stoffel) Heijsman

C.J. Heijsman, tot 1 maart 2017 hoofdcommissaris van politie, politiechef van de regionale eenheid Oost Nederland.

Gedurende zijn loopbaan bij de politie was de heer Heijsman als landelijk portefeuillehouder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opsporing in zijn vele facetten.

Nevenfuncties

  • Voorzitter - Raad van Toezicht van HALT Nederland
  • Lid - Adviescommissie afgehandelde strafzaken (ACAS)
  • Lid - Auditteam Voetbal en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Lid - Klankbordgroep Centrale Raad van Beroep
  • Voorzitter - Stichting Tuin van Bezinning Politie
  • Visitator woningbouwcorporaties - Cognitum BV