Kwaliteitsbeheer en -ontwikkeling

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De beleidsmedewerkers zijn de drijvende kracht achter kwaliteitsbeheer en -ontwikkeling. Zij zorgen voor een goed verloop van normstelling, toetsing en registratie, inclusief de afhandeling van bezwaar en beroep. Daarnaast initiëren en faciliteren zij allerhande thema-bijeenkomsten van de deskundigen, om de bestaande praktijk verder te brengen.

Iedere beleidsmedewerker heeft zo een eigen winkel, geholpen door een beheermedewerker die het operationele regelen en administreren voor rekening neemt. Als kleine, platte en professionele organisatie is er daarnaast een variatie van interne en externe taken, zoals bijvoorbeeld digitalisering van de processen, of meedenken in nieuwe ontwikkelingen en veranderingen van overheidswege. Ook de kennis bij het bureau NRGD over onafhankelijke kwaliteitsborging is gewild. Daarmee beweegt een NRGD beleidsmedewerker zich op een breed terrein van politiek bestuurlijk processen, beleidsadvies, kwaliteitszorg en kennisontwikkeling.

Het grootste deel van het werk is op kantoor/online met telefonisch en mailcontact, het schrijven van beleidsvoorstellen en adviezen, initiƫren, coƶrdineren en regelen van professionele ontmoetingen, het intern afstemmen en het overleggen met externen. Ongeveer 20% van je tijd ben je buiten de deur bij of heb je contact met onder andere bij andere organisaties, waaronder rechtspraak, politie, OM, onderzoeksinstellingen, departementen en met deskundigen uit het veld.

Succes in de functie

Succes in een functie is een proces van wederkerigheid tussen organisatie en medewerker. Het is zowel afhankelijk van geschiktheid van de kandidaat (vereisten, competenties, drijfveren, persoonlijkheid), als het aanbod van de organisatie. Het functieprofiel omschrijft wat een (senior) beleidsmedewerker NRGD moet hebben en kunnen, wat je moet willen of waar je tegen moet kunnen en wat de functie en de organisatie zullen bieden. Het functieprofiel kan gebruikt worden als gespreksagenda bij het verkennen van potentieel, als kader voor selectie en ontwikkeling en als checklist voor periodieke evaluatie.