Aanvraag registratie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U wilt zich laten registreren als deskundige in het NRGD. Het NRGD heeft per deskundigheidsgebied een aanvraagpakket samengesteld.

Voordat u het aanvraagpakket downloadt en invult, wordt u verzocht goed te controleren of is voorzien in de registratie van uw deskundigheidsgebied. Om een aanvraag te doen tot inschrijving als deskundige in het NRGD, doorloopt u de volgende stappen. Een meer uitgebreide versie van de te doorlopen stappen vindt u bij het aanvraagpakket. De benodigde documenten kunt u downloaden per deskundigheidsgebied via de verwijzingen aan de rechterzijde van deze pagina.

Aanvraag in 8 stappen

  1. Controleer (zie rechterzijde) of het register is opengesteld voor uw deskundigheidsgebied.

  2. Lees het Beoordelingskader zoals deze door het College gerechtelijk deskundigen is vastgesteld voor uw deskundigheidsgebied.

  3. Download het aanvraagpakket van het deskundigheidsgebied waarvoor u een aanvraag tot inschrijving wilt doen en print het uit.

  4. Vul de stukken die bij het aanvraagpakket horen in, en onderteken deze.

  5. Verzamel de overige stukken die u nodig heeft om een volledige aanvraag tot inschrijving te kunnen indienen.

  6. Let op: de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) mag u later inleveren.

  7. Controleer aan de hand van de Checklist bij het aanvraagpakket of u over alle benodigde stukken beschikt.

  8. Het NRGD correspondeert per e-mail in plaats van per post. Daarbij houden we het e-mailadres aan dat u hebt opgegeven in uw aanvraagformulier. Wanneer u via een ander e-mailadres wilt corresponderen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Stuur alle stukken op naar: beheer@nrgd.nl

Komt u er bij het invullen van de formulieren niet goed uit, raadpleeg dan de veelgestelde vragen (FAQ). Is deze toelichting niet toereikend dan kunt u uiteraard contact opnemen met het NRGD. Het NRGD is per e-mail te bereiken via beheer@nrgd.nl en telefonisch tijdens kantooruren op +31(0)30 - 256 70 40.

Doorlooptijd

De toetsingsprocedure begint formeel te lopen vanaf het moment dat alle stukken door het NRGD zijn ontvangen. Zoals hiervoor onder punt 6 al staat vermeld, wordt een uitzondering gemaakt voor de VOG. Zodra het NRGD alle benodigde stukken heeft ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons door wie u wordt getoetst en wanneer de toetsing zal plaatsvinden. Hoewel wij begrijpen dat u het prettig zou vinden als u van te voren zou weten hoe lang de registratieprocedure in totaal duurt, is dit lastig te zeggen. Een voorzichtige schatting is dat u met een doorlooptijd van ongeveer vier maanden te maken kan krijgen. De ervaring leert dat er relatief veel tijd gemoeid gaat met het compleet krijgen van de dossiers. Daarnaast kan het samenstellen van de toetsingsadviescommissie een complicerende factor zijn. Ook met de schriftelijke, en eventueel mondelinge toetsing, kan veel tijd zijn gemoeid, aangezien meerdere agenda’s op elkaar afgestemd moeten worden.