FPPO

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FPPO) is opgesplitst in de volgende deelgebieden:

003.1 FPPO Strafrecht volwassenen – psychiatrie
003.2 FPPO Strafrecht volwassenen – psychologie
003.3 FPPO Strafrecht Jeugdigen – psychiatrie
003.4 FPPO Strafrecht Jeugdigen – psychologie/orthopedagogiek

Huidig beoordelingskader

In het Beoordelingskader FPPO vindt u de omlijning van het deskundigheidsgebied, de kwaliteitseisen waar u aan moet voldoen en de toetsingsprocedure. Zijn er in de tussentijd, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, kwaliteitseisen bijgekomen of gewijzigd, dan vindt u die in het addendum. Deze eisen zullen later worden verankerd in een nieuwe versie van het Beoordelingskader.

In het hieronder opgenomen format van het adviesbeoordelingsformulier staan – kort samengevat - de punten waar de toetsingsadviescommissie in ieder geval aan toetst bij het beoordelen van uw aanvraag om (her)registratie. Een volledig overzicht van alle kwaliteitseisen vindt u in het Beoordelingskader FPPO.

Aanvraagpakket

Komt u er bij het invullen van de formulieren niet goed uit, raadpleeg dan de ‘Toelichting bij het aanvraagpakket’ of kijk op de website bij de veelgestelde vragen (FAQ). Is deze toelichting niet toereikend dan kunt u uiteraard contact opnemen met het NRGD. Het NRGD is per e-mail te bereiken via deskundigenregister@nrgd.nl en telefonisch tijdens kantooruren op +31(0)30 - 256 70 40.

Leden toetsingsadviescommissie FPPO

Overzicht vakinhoudelijke en juridische toetsers