Overzicht uren en rapporten FPPO

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor registratie of herregistratie moet u onder andere rapporten onder collegial review hebben geschreven en uren forensische relevante intervisie en deskundigheidsbevordering hebben gevolgd.

De eisen zijn opgenomen in het Beoordelingskader FPPO, versie 5.0. Voor het gemak hebben wij hieronder weergegeven welke aantallen voor u gelden. We hebben ook vermeld hoeveel rapporten u van uw zaakslijst moet meesturen voor de toetsing.

Belangrijk! Stuur uw aanvraag pas in als u aan de onderstaande eisen heeft voldaan. U voorkomt daarmee dat wij uw aanvraag buiten behandeling moeten laten.

Herregistratie NRGD

De aantallen zijn afhankelijk van of u thans voorwaardelijk of onvoorwaardelijk geregistreerd bent. Zie hieronder welke aantallen voor u gelden. We hebben ook vermeld hoeveel rapporten u van uw zaakslijst moet meesturen voor de toetsing.


Vereiste uren forensische relevante intervisie
Vereiste uren forensisch relevante deskundigheids- bevordering
Aantal rapporten onder collegial review op zaakslijst
Aantal rapporten meesturen van de zaakslijst
Aanvraag na onvoorwaardelijke registratie
40
60
10
2+1*
Aanvraag na voorwaardelijke registratie van twee jaar
16
24
4
2+1*

*Wanneer u naast reguliere rapportages ook tbs- of pij-verlengingsrapportages opmaakt, stuurt u drie rapporten mee, waarvan in ieder geval één tbs- of pij-verlengingsrapport. Maakt u uitsluitend reguliere rapportages op óf rapporteert u uitsluitend in tbs- of pij-verlengingszaken, dan stuurt u twee van deze rapporten mee.

Initiële registratie NRGD

Wanneer u opgaat voor initiële registratie gelden de volgende aantallen rapporten en uren intervisie en deskundigheidsbevordering.


Vereiste uren forensisch relevante intervisie
Vereiste uren forensisch relevante deskundigheids- bevordering
Aantal rapporten onder collegial review op zaakslijst
Aantal rapporten meesturen van de zaakslijst
Initieel, geen eigen werk, na rapporteursopleiding
-
-
5
3*
Initieel, geen eigen werk, overig
naar rato**
naar rato**
10
3*
Initieel, zelfstandig rapporteur
40
60
10
3*

*Wanneer u naast reguliere rapportages ook tbs-of pij-verlengingsrapportages opmaakt, stuurt u drie rapporten mee, waarvan in ieder geval één tbs-of pij-verlengingsrapport. Maakt u uitsluitend reguliere rapportages op óf rapporteert u uitsluitend in tbs-of pij-verlengingszaken, dan stuurt u drie van deze rapporten mee.

**Over de jaren waarin is gerapporteerd dient gemiddeld 8 uur per jaar aan intervisie en gemiddeld 12 uur per jaar aan deskundigheidsbevordering te zijn gevolgd.