Schorsingen en doorhalingen

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het College gerechtelijk deskundigen is op grond van artikel 18, eerste lid , van het Besluit register deskundige in strafzaken en artikel 6, lid 1 en artikel 5, lid 2 van de Beleidsregel schorsing en doorhaling bevoegd om de registratie van een deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) te schorsen dan wel door te halen.

Deze schorsingen en doorhalingen worden conform artikel 18, derde lid, van het Besluit regsister deskundige in strafzaken en artikel 8 van de Beleidsregel schorsing en doorhaling op de website vermeld.

Schorsingen

Geen.

Doorhalingen

Betreft
NaamDeskundig-heidsgebiedNRGD-nummerDatum ingang
Toelichting
Doorhaling van registratie
J. de Jonge
003.3 FPPO Strafrecht jeugdigen – psychiatrie
NRGD.1009.62
Met onmiddellijke ingang; vanaf 01-01-2019
Deze maatregel is opgelegd vanwege een tuchtrechtelijke uitspraak en het niet langer voldoen aan het vereiste van inschrijving in het BIG-register als arts en psychiater.