Veel gestelde vragen DNA Source Level

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

5 vragen en antwoorden over splitsing van DNA Source Level

  • In september 2020 is het gebied DNA Source Level aangepast zodat meer DNA-deskundigen de mogelijkheid kregen om zich aan te melden. Met die aanpassing waren enkele taken optioneel gemaakt. Als een deskundige één of meerdere optionele taken uitvoerde, moest daarvan ook een rapport worden aangeleverd. Deze aanpassing bleek helaas toch voor de nodige problemen te zorgen. Voor de aanvrager was het onduidelijk geworden hoeveel rapportages meegestuurd moesten worden. Voor de gebruiker van het register was het onduidelijk welke deskundigen op welke optionele taken waren getoetst. Voor ons beheer bleek het significant meer werk om de aanvragen te behandelen waardoor zowel de kosten als de doorlooptijden groter werden. Deze problemen vormen dan ook de voornaamste redenen om het gebied opnieuw aan te passen en te splitsen in DNA Source Level en DNA Source Level Extended.

  • Het gebied 001.1 DNA Source Level behoudt alle basisvereisten en competenties die nodig zijn voor een deskundige om te rapporteren over enkelvoudige, complexe en meervoudige DNA-profielen. De optionele Extended taken zullen geen onderdeel meer zijn van dit deelgebied. Het gebied 001.2 DNA Source Level Extended zal ook alle basisvereisten en competenties bevatten, maar daarbij ook de volgende drie taken; celtypering, opzetten en uitvoeren onderzoekstrategie en Y-chromosomaal onderzoek. Deze taken zijn niet meer optioneel: een aanvrager wordt voor dit gebied op al deze taken getoetst. Mitochondriaal DNA-onderzoek zal geen onderdeel meer zijn van DNA Source Level Extended omdat deze taak al onderdeel is van DNA Kinship analysis.

  • De rapporten die worden meegestuurd ter toetsing moeten een breed spectrum laten zien van alle taken en competenties die dit deelgebied rijk is. Niet voor elke extended taak hoeft een apart rapport te worden meegestuurd. In één rapport kunnen meerdere taken aan de orde komen. Zo lang in de rapportages voldoende blijk wordt gegeven van de vereiste competenties en op de lijst van zaaksinformatie wordt aangegeven welke taken in welk rapport staan beschreven, is dat voldoende. Indien een specifieke taak niet voldoende naar voren komt in de rapportages dan kan de toetsingsadviescommissie aanvullende rapportages opvragen bij de aanvrager.

  • De meeste geregistreerde DNA-deskundigen binnen DNA Source Level (Extended) voeren geen mitochondriaal DNA-onderzoek uit. Omdat Mitochondriaal DNA-onderzoek veelal wordt uitgevoerd in het kader van verwantschapsonderzoek valt deze taak onder het deelgebied DNA Kinship Analysis.

  • Als u bent geregistreerd als DNA-deskundige in het gebied 001.1 DNA Source Level zonder extended taken dan zult u geregistreerd blijven op dit gebied. Als u bent geregistreerd als DNA-deskundige in het gebied 001.1 DNA Source Level en u bent getoetst op de bovengenoemde extended taken of u bent voor september 2020 geregistreerd dan zult u worden geregistreerd in het gebied 001.2 DNA Source Level Extended.