Het NRGD streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De huidige website van het NRGD zal in de loop van 2021 worden gemigreerd naar een nieuw platform dat voldoet aan de functioneel-technische eisen voor toegankelijkheid. Na de migratie zal een onafhankelijke partij een audit uitvoeren op toegankelijkheid voor zowel de technische aspecten als de content. Op basis van de audit zullen we waar nodig de website aanpassen. Streefdatum voor een volledige toegankelijke website is: 31-12-2021.

Meer informatie

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via deskundigenregister@nrgd.nl.