Behoren fouten van deskundigen met de komst van het register tot het verleden?

Het register biedt een waarborg voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Maar het werk van gerechtelijk deskundigen blijft mensenwerk.

Als een geregistreerd deskundige (structureel) disfunctioneert, kan het NRGD hier wel iets aan doen. Zo kan het NRGD de inschrijving in het register doorhalen.