NRGD ten op zichte van andere registers

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

Waarin onderscheidt het NRGD zich van andere deskundigheidsregisters?

Het NRGD is een door de wetgever ingesteld register. Het heeft een wettelijke basis. Het onderscheidt zich van niet-wettelijke deskundigheidsregisters door een toetsing op zowel de forensisch vakinhoudelijke als de juridische competenties.

Hiermee worden vooral de rapportagevaardigheden in de context van het Nederlandse recht bedoeld. Het NRGD is onafhankelijk.

Ga naar Over het NRGD