Benoemingsvragenlijst

Deskundigen worden doorgaans ingeschakeld omdat kennis vereist is waarover de rechter, het OM en/of de verdediging zelf onvoldoende beschikken. De Benoemingsvragenlijst stelt de rechter en/of de opdrachtgever (mede) in staat om zich een beeld te vormen over de deskundigheid van een specifieke deskundige.