Ad Hoc-deskundigen

Treedt u als deskundige niet met enige regelmaat in de (straf)rechtspraak op en wilt u weten wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt? Bekijk dan onze instrumenten die helpen bij het schrijven van een bruikbaar deskundigenrapport.

Benoemingsvragenlijst

Ik ben gevraagd of ik een onderzoeksvraag kan beantwoorden, wat nu?
U heeft een onderzoeksvraag ontvangen en eventueel ook een Benoemingsvragenlijst van de opdrachtgever. Probeer de Benoemingsvragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Aan de hand hiervan kan de opdrachtgever een weloverwogen beslissing nemen of u de passende deskundige bent om de voorliggende onderzoeksvraag te onderzoeken/beantwoorden. Stuur vervolgens de ingevulde vragenlijst en uw CV terug naar de opdrachtgever.

Download de Benoemingsvragenlijst

E-learningmodule Strafrecht

Ik ben benoemd tot deskundige: wat kan ik verwachten?
Met deze laagdrempelige E-learningmodule kunt u zich als deskundige snel op de hoogte stellen van de rol en taak van een rapporterende deskundige in het strafproces, de relevante strafwetgeving en de NRGD Gedragscode. Aan de hand van verschillende hoofdstukken wordt u meegenomen door het gehele proces van een strafzaak. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat er van u verwacht wordt als u wordt opgeroepen om te getuigen tijdens de zitting.

E-learningmodule Strafrecht (Gebruik van Internet Explorer kan weergaveproblemen geven. Gebruik bij voorkeur: Chrome, Firefox of Safari).

Richtlijn Forensische Rapportage

Hoe schrijf ik een forensische rapportage?
U heeft misschien nog nooit eerder gerapporteerd voor de (straf)rechtspraak en weet daarom niet welke informatie uw rapport moet bevatten. Aan de hand van deze richtlijn kunt u uw rapportage opmaken. De Rapportagerichtlijn bevat een checklist voor de informatie die het rapport minimaal moet bevatten en een generieke hoofdstukindeling.

Download de Richtlijn Forensische Rapportage

Rapportfeedback

Mijn rapport is af. Kan ik deze nog laten controleren op bruikbaarheid in de rechtspraak?
In het forensische vakgebied is het gebruikelijk om een rapport te laten reviewen/schaduwen door een vakinhoudelijke collega. Indien het niet mogelijk is om uw rapport te laten schaduwen geeft u dat dan aan bij uw opdrachtgever.

Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een onafhankelijke ervaren Feedbackgever in te schakelen om uw rapport te laten bekijken op duidelijkheid, logische consistentie en het onderbouwen van conclusies. Maar ook om onnodig vakjargon en eventuele juridische valkuilen te voorkomen. Vervolgens krijgt u een advies terug van de Feedbackgever waarmee u uw rapport kunt verbeteren. De Rapportfeedback kunt u aanvragen via deskundigenregister@nrgd.nl. Vermeld in uw aanvraag 'Ad Hoc Feedback', uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het parketnummer van het gerecht waar de zaak speelt.

Meer informatie over de Rapportfeedback