Opdrachtgevers

De Ad Hoc-instrumenten zijn ontworpen met het oog op de kwaliteitsborging van de inzet van gespecialiseerde deskundigen. De instrumenten zijn bedoeld als handreiking en gratis en ongelimiteerd te gebruiken.

Overzicht van Deskundigenorganisaties

Waar kan ik terecht om de juiste deskundige voor mijn zaak te vinden?
In uw zaak speelt een specifieke vraag. Daarvoor bent u op zoek naar een passende deskundige. Het Overzicht van Deskundigenorganisaties kan u op weg helpen bij het vinden van die deskundige. In deze lijst worden verschillende non-profitorganisaties genoemd die een bestand van deskundigen beheren. Ook wordt kort ingegaan op de werkwijze van de verschillende organisaties en vindt u hun contactgegevens.

Ga naar het Overzicht van Deskundigenorganisaties

Benoemingsvragenlijst

Hoe weet ik of de deskundige de passende expertise heeft voor mijn onderzoeksvraag?
Bij een specialistische deskundigheidsvraag kan het lastig zijn in te schatten of een deskundige de juiste ervaring, kennis of achtergrond bezit om uw onderzoeksvraag te helpen beantwoorden. De Benoemingsvragenlijst biedt u als opdrachtgever een handvat dat behulpzaam kan zijn bij het vinden van een Ad Hoc-deskundige en de inschatting van diens deskundigheid.

Als opdrachtgever geeft u aan wat de onderzoeksvraag is die beantwoord moet worden. De onderzoeksvraag en de vragenlijst stuurt u op naar de deskundige die deze invult. U ontvangt vervolgens van hem/haar de ingevulde Benoemingsvragenlijst inclusief een CV. Op basis van deze gegevens kunt u besluiten de deskundige de opdracht te geven om een specifiek onderzoek uit te laten voeren en/of om uw onderzoeksvraag te laten beantwoorden.

Download de Benoemingsvragenlijst

Richtlijn Forensische Rapportage

De deskundige vraagt mij hoe een forensisch rapport eruit hoort te zien. Is er een sjabloon?
De door u benaderde deskundige heeft misschien nog niet eerder of zelden voor de (straf)rechtspraak gerapporteerd. Ad Hoc-deskundigen weten dan ook vaak niet welke informatie hun forensisch rapport moet bevatten en op welke manier deze opgeschreven dient te zijn. Als opdrachtgever kunt u de Richtlijn Forensische Rapportage meesturen met uw benoeming of onderzoeksopdracht.

Met de Rapportagerichtlijn wordt de Ad Hoc-deskundige aan de hand van een generiek sjabloon begeleid bij het schrijven van zijn rapportage, daarbij gebruik makend van de elementen die minimaal opgenomen dienen te worden in een kwalitatieve forensische rapportage.

Download de Richtlijn Forensische Rapportage

Rapportfeedback

Het deskundigenrapport dat ik ontving is door iemand gefeedbackt. Wat houdt dat in?
In het forensische vakgebied is het gebruikelijk om een rapport te laten reviewen/schaduwen door een vakinhoudelijke collega. Indien het niet mogelijk is om het rapport te laten schaduwen, wordt de deskundige gevraagd dit aan te geven bij u als opdrachtgever en kan hij/zij een Rapportfeedback aanvragen door toetsers van het NRGD. Deze Feedback richt zich niet op de vakinhoud van het rapport, maar betreft globaal advies rond duidelijkheid, logische consistentie en het onderbouwen van conclusies. Maar ook om onnodig vakjargon en eventuele juridische valkuilen te voorkomen. Met dit advies kan de deskundige zijn/haar rapport verbeteren alvorens deze in te leveren bij u als opdrachtgever. Wijst u ten behoeve van de rapportagekwaliteit de deskundige gerust op de mogelijkheid deze Feedback bij het NRGD aan te vragen.

Meer informatie over de Rapportfeedback