Forensisch Medisch Onderzoek

Kernactiviteiten

In Nederland is het vakgebied forensische geneeskunde uniek, ten opzichte van andere landen, in de zin dat forensisch artsen onderzoek doen naar zowel de levenden als overledenen. Daarnaast is het vakgebied forensische geneeskunde complex omdat het bestaat uit verschillende onderdelen zoals; lijkschouw, letselonderzoek, zedenonderzoek, afname lichaamsmateriaal en arrestantenzorg.

Het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek, zoals genormeerd door het NRGD, beperkt zich in eerste instantie tot letselonderzoek en zedenonderzoek d.m.v. forensische interpretatie en rapportage van medische bevindingen, zowel bij levenden als bij overledenen en zowel bij meerderjarigen als minderjarigen.

Letselonderzoek en zedenonderzoek bevatten verschillende kernactiviteiten. Hieronder staat de beschrijving van de kernactiviteiten van Forensisch Medisch Onderzoek, verdeeld over verschillende categorie├źn. Herhalingen van kernactiviteiten bij de verschillende onderdelen zijn weggelaten.

Algemeen:

 • Adviseren of een strafrechtelijk onderzoek gestart zou moeten worden;
 • Optreden als getuige-deskundige in strafzaken;
 • Adviseren van ketenpartners en medisch professionals over de duiding van letsels en (andere) medische bevindingen en het adviseren over (aanvullende) onderzoeken.

Letselbeschrijving en interpretatie:

 • Forensische beoordeling/interpretaties van letsels bij levenden en overledenen (kinderen/volwassenen);
 • Onderzoeken welke letsels (en andere medische bevindingen) aanwezig zijn op het lichaam;
 • Rapporteren over letsels of (andere) medische bevindingen;
 • Bemonsteren van een lichaam ten behoeve van nader sporenonderzoek, zoals toxicologisch onderzoek, DNA-onderzoek en/of onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen;

Zedenonderzoek:

 • Het uitvoeren van een zedenonderzoek eventueel in samenwerking met de forensische opsporing.

Aanvullend onderzoek bij overledenen:

 • Het beoordelen van het post-mortem interval op basis van postmortale veranderingen;
 • Bepalen van de aard van overlijden en de vermoedelijke doodsoorzaak;
 • Adviseren over eventueel aanvullend onderzoek en het inroepen van andere disciplines.

Grenzen van het deskundigheidsgebied

Het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek richt zich primair op uitwendig forensisch medisch onderzoek bij levenden en overledenen, het interpreteren van forensisch bevindingen en het daaraan verbinden van conclusies. Lijkschouw, arrestantenzorg en afname lichaamsmateriaal valt buiten de NRGD normering en toetsing. Dat houdt in dat lijkschouw rapportages niet ingebracht kunnen worden ter toetsing en niet op de lijst van zaaksinformatie mogen worden gezet.

Resultaten van medisch specialisten uit aanpalende gebieden, zoals radiologie, toxicologie, pathologie, oogheelkunde en neurologie, kunnen wel meegenomen, maar niet zelfstandig verkregen worden.

Forensische geneeskunde grenst zich o.a. af van de forensische pathologie, de forensische radiologie, forensische antropologie en de forensische toxicologie.